Hög ⚡ spänning – Mitt 💚 bankar för HP EL

Erfarenhetsområden

 • Entreprenadjuridik
 • Inköpsrutiner
 • Upphandlingar/Förhandlingar (med både
  säljande och köpande enheter).
 • Kalkylering/Offerering
 • Ekonomisk uppföljning/Efterkalkylering
 • Projektledning
 • Projektering av utomhusbelysning
  (både funktion och estetik).
 • Arbetsfordon (inköp, underhåll och
  ekonomisk uppföljning av skyliftar
  och servicefordon).
 • Viss erfarenhet med Kvalitets– och
  miljöarbeten (SS–EN ISO 9000/14000).
 • Byggnation och underhåll av el– och
  belysningsanläggningar/entreprenader.
 • Utförande av automatikskåp.
 • El–montage (installations– och montörsarbeten).
 • Kabelförläggning (mark, rör, stegar, luft och vägg).
 • Arbete med luftledning och trästolpar
  (friledning och ALUS).
 • Arbete med hänglinesystem/bärlinesystem
  (uppsättning, nedtagning och omändring).
 • Arbete med skylift.
 • Arbete med kranbil (lastbil).
 • Vägportaler, skyltar/vägmärken (nyuppsättning,
  byten, raseringar, byte/kompletteringar av skyltar).
 • Markentreprenader
 • VVS–arbeten
 • Snickeriarbeten
 • Husbyggnation (lösvirke, innefattande ALLT arbete).
 • Diverse monteringsarbeten.
 • Innehar körkortsbehörigheterna A BE C* DE.