Hög ⚡ spänning – Mitt 💚 bankar för HP EL

Referenser

Här nedan är några exempel på beställare/entreprenörer och projekt som utförts.

NCC Roads

Byte av kabelnät i mark samt byte av kopplings–/ säkringslådor för gatubelysning i Johanneberg, Göteborg.

Infratek

Byte av gatljusarmaturer samt inkoppling av belysningsstolpar Hisingen, Göteborg.

NCC/E.ON – ES

Uppsättning och inkoppling av belysningsstolpar och centraler, Nol/Nödinge.

NCC/E.ON – ES

Ombyggnation av gatubelysning samt dekorationsbelysning av bro, Eriksberg, Göteborg.

NCC Roads/Pelltec

Ombyggnation av belysning Långtidsparkeringen Centralstationen, Göteborg.

PEAB/E.ON – ES

Uppsättning och inkoppling av belysningsstolpar och centraler, Älvängen.

Svevia/E.ON – ES

Uppsättning och inkoppling av belysningsstolpar och centraler, Rv 40 genom Borås.

Trafikkontoret Gbg

Ombyggnad av belysningsanläggningar till intelligent styrd belysning, sk. Adaptiv belysning.

E.ON – ES

Delprojektledare i projekt P–Evenemang. Styrning/hänvisning av besökare till parkeringsplatser vid olika evenemang i Göteborg.

E.ON – ES

Diverse el– och belysningsarbeten med skylift och kranbil.

Skanska Väg Väst

Ombyggnation av gatubelysning i bostadsområde, Askim.

Trafikkontoret Gbg/E.ON – ES

Projektledare i projekt "Julstaden" Göteborg, 2006.

Vattenfall Services

Besiktning av belysningsanläggningar, armaturbyten, inspektion/rondering av belysninganläggningar samt seriebyte/svepbyte av ljuskällor.

Trafikverket/Vattenfall

Byte av belysningsarmaturer på E4 genom Jönköping.

Kontakta oss gärna för referenser gällande Ert verksamhetsområde.