Hög ⚡ spänning – Mitt 💚 bankar för HP EL

Begagnat belysningsmateriel i lager

  • Stålrörsstolpar C40E0, 4m, varmförzinkade.
  • Gatljusarmaturer, Thorn 7418 Finns i 50W, 70W och 100W NaH utförande. Passar till många ändamål, bla. som gårdsbelysning. Kan monteras både på stolpe och arm.
  • Väggarmaturer, Noral Porto med lågenergilampa.