Hög ⚡ spänning – Mitt 💚 bankar för HP EL

Tjänster

Vi kan erbjuda nybyggnations– ombyggnads– raserings– och renoveringsarbeten inom nedanstående kategorier. Givetvis kan vi även tillhandahålla det materiel som krävs för arbetets utförande. Vi kan även erbjuda projektledning av belysningsarbeten.

  • Offentlig belysning
  • Industribelysning
  • Parkbelysning
  • Dekorativ belysning. Exempelvis ljussättning av trädgårdar, byggnader, fastigheter och enskilda objekt.
  • Installationsarbeten

Vi kan även utföra diverse mindre kakel– och snickeriarbeten. Vilket kan bli smidigt vid byggnation/renovering av till exempel kök.